در تحلیل تکنیکال سهام شرکت آذرآب با نماد «فاذر» ، شاهد فشار عرضه و حرکت سهم به سمت محدوده حمایتی ٣۵٠ – ٣٨٠ تومانی برابر با تراکم Fibo Ret۶١.٨% و محدوده تبدیل سطوح (change of polarity ) هستیم. با توجه به نزدیک شدن سهم به محدوده حمایتی از یکسو و از سوی دیگر ...