در گروه فولادی بواسطه جهش قیمت فولاد در بازارهای جهانی ، وضعیت بد نبود هر چند که میل به خرید های بالا چندان دیده نشد اما در کل معاملات متعادل و امیدوار کننده ای را شاهد بودیم. انجمن جهانی فولاد درباره چشم انداز و تقاضای مصرفی این فلز در سال ٢٠١٧ اعلام کرده که انتظار رشد تقاضا مصرفی فولاد در کشورهای توسعه یافته به میزان ١.١ درصد رشد ( امسال ٠.٢ درصد رشد داشته ) را دارد و در کشورهای توسعه یافته تقاضای مصرف فولاد آمریکا با رشد بیشتری همراه خواهد بود. در اقتصادهای نوظهور و ...