بورس تهران امروز هم با افزایش تقاضا همراه بود و شاهد بازاری مثبت و متعادل بودیم اما هنوز یک ساعت از ابتدای معاملات نگذشته بود که بازار ایستاد ! و با خود فکر کرد که انتهای این بازی به کجا ختم می شود ! مگر هیلاری چه کاری قرار است انجام دهد که این همه هیجان به بازار تزریق شده است ؟ ضمن اینکه این درست که کلینتون فاصله زیادی تا رسیدن به کاخ سفید ندارد اما اگر یک شبه حیله ترامپ بر مکر کلینتون غلبه کرد ، چه !!