در گروه پتروشیمی ، شفن بیش از سایر نمادها مورد توجه بود و با صف خرید در یک قدمی مقاومت سر سخت ١.٢۶٠ تومانی قرار گرفت. این شرکت در جدیدترین گزارشی که منتشر نموده ، سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت ١٠ درصدی از سطوح ١.٩۶٨ ریالی به ٢.١٧١ ریال افزایش داده و در دوره ۶ ماهه ٨١٢ ریال معادل ٣٧ درصد از سود خود را پوشش داده است. با وجود پیش بینی کاهش مبلغ فروش اما کنترل ...