دو عامل تسویه اعتبار کارگزاری ها و البته آخرین فرصت های استفاده از تعطیلات تابستانی سبب شده تا بورس تهران در روزهای اخیر در حداقل ارزش های ممکن زمان معاملاتی را به پایان برساند .