معاملات روز شنبه همانند اغلب روزهای شهریور ماه کم حجم کم ارزش و البته خسته کننده دنبال شد دو گروه پالایشی و خودرو که در حال حاضر تمرکز بازار را به خود جلب کرده اند به رنگ قرمز درآمده اند و این موضوع سبب افت قیمت نمادها در اغلب بازار سهام بود . تسویه اعتباری ها و روز تعطیل میانه هفته از مهمترین علل این کاهش ارزش معاملات است .