معاملات در هفته ای که گذشت همچنان کم حجم و نه چندان پر ارزش دنبال شد البته در روز پایانی شرایط اندکی بهبود یافت در صورتیکه روز تعطیل میان هفته (که جزو آخرین فرصت های سفرهای تابستانی است) در کنارالزام تسویه برخی کارگزاری ها با مشتری ها در روزهای پیش روی ، معاملات را آزار ندهد انتظار افزایش نسبی ارزش معاملات را داریم.