طبق انتظارمان و آنچه در شماره قبل نوشتیم معاملات سبزی را در روز سه شنبه مشاهده کردیم داد و ستدهایی که اگر چه جهت آن به سمت رشد تغییر مسیر داده بود اما آنچنان قدرت و پویایی نداشت . در این میان به نظر چشم بازار همچنان به لیدر خودرویی ها دوخته شده است