اتفاقی که در چند سال اخیر و در بررسی حرکت بورس تهران در مقایسه با اقتصاد واقعی رقم خورده ، رفتار هیجانی به یکباره معامله گران برای پر کردن شکاف های قیمتی و ارزشی بوده است . حال در این مقطع که ارزش معاملات کاهش شدیدی پیدا کرده به نظر فعلا می توانیم یک بازگشت نه چندان قدرتمند از بازار را ظرف روزهای آتی با خالی شدن بورس تهران از فروشندگان ببینیم.