بروید به اروپایی ها و آمریکایی ها بگویید آقای صادقی مدیرعامل ذوب آهن با قطع همکاری با پیمانکاران نرخ بیکاری در ذوب آهن را تک رقمی کرده و به کوری چشم جورج دبلیو بوش تا چند روز آینده آن را به صفر می رساند.او هزینه ها را نیز به طرز قابل اعتنایی کاهش داده و کارخانه را به سوددهی رسانده...

ذوب آهن استیون هاوکینگ را از کار انداخت!

آورده اند که...

در سالیان اخیر کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان آنقدر زیاد شده اند که وزن آن ها از وزن فولادی که در این کارخانه تولید می شود بیشتر است.برای هر 3300 تُن تولید فولاد، 18 هزار تَن کارگر در ذوب آهن کار می کنند که به دلیل زیاد بودن تعداد پرسنل،به تعداد زیادی از آن ها آهن نمی رسد تا ذوب کنند لکن ذیل قانون دور کاری به تماشای بازی های تیم ذوب آهن اصفهان می روند تا سرمایه های انسانی مملکت هدر نرود.البته به یُمن ورود پیمانکاران دلسوز تعداد بیشتری از این کارگران به شغل شریف بیکاری نائل آمدند و روز به روز به تعداد هواداران و تماشاچیان تیم ذوب آهن اضافه شد تا جایی که از بس این تیم را تشویق کردند،سال گذشته ذوب آهن اصفهان قهرمان جام حذفی شد!

اما از آنجایی که ایرانی می تواند،این شرکت جدای از 18 هزار پرسنل انباشته، با بیش از 1000 میلیارد تومان زیان انباشته و 6هزار میلیارد تومان بدهی بانکی انباشته و چند انباشته ی دیگر که از دولت های مهرورز و عدالت گستر قبلی به ارث برده بود،در حال حاضر توانسته است به سوددهی در عملیات برسد!

اینجاست که دولت های غربی به اصطلاح پیشرفته باید بیایند جلوی اقتصاد لنگ بیندازند و التماس کنند تا به آن ها بگوییم چگونه می شود از چنین مجموعه ای، این چنین سودی بیرون کشید!

اما ما بخیل نیستیم...بروید به اروپایی ها و آمریکایی ها بگویید آقای صادقی مدیرعامل ذوب آهن با قطع همکاری با پیمانکاران نرخ بیکاری در ذوب آهن را تک رقمی کرده و به کوری چشم جورج دبلیو بوش تا چند روز آینده آن را به صفر می رساند.او هزینه ها را نیز به طرز قابل اعتنایی کاهش داده و کارخانه را به سوددهی رسانده.

در حال حاضر ریاضی دانان ژاپنی و استیون هاوکینگ از چگونگی سوددهی این کارخانه اظهار عجز و اعجاب کرده اند و این اتفاق را از قوانین ریاضی و فیزیک خارج دانسته اند.خبرها حاکی از این است که استیون هاوکینگ گریبان خود را دریده،از روی ویلچر بلند شده و سر به از انگلستان به سمت بیابان های آریزونای آمریکا در حال دویدن است!

محمد رضا ستوده