در ٩ روز کاری اخیر ارزش معاملات نتوانسته به ارزش حداقلی ٢٠٠ میلیارد تومان دست پیدا کند آماری که گویای عمق رکود در بازار سرمایه کشور است اما باز هم تاکید می کنیم که در بخش واقعی اقتصاد روزنه های رشد ایجاد شده و به نظر می رسد این بار رکود شکل گرفته در بورس تهران حداقل با جهت رشد اقتصاد همسو نباشد .