من به این سوال ها پاسخ می دهم.چون آن ها اربابان شما هستند و به دستور آن ها این مقایسه را انجام داده اید تا آبروی پراید و وانت پرشیا را در چشم جهانیان خدشه دار کنید...

محمد رضا ستوده/در خبرها خواندم که یک نهاد لاکردار بر اساس شاخص IQS خودروسازی ما را با پنج کشور آلمان،فرانسه،ژاپن،کره جنوبی و چین مقایسه کرده است و ما در این مقایسه آخر شده ایم!اولاً IQS دیگر چه صیغه ای است؟!
ما خودمان سازمان استاندارد داریم.سازمان استاندارد سازمانی است که حواسش به همه چیز هست.او روی خودروهای ما مُهر استاندارد می زند و دیگر نیازی به شاخص هایی مثل IQS ،HIV یا شاخص های غربزده ی دیگر ندارد.
دوماً؛ بیخود کرده اید بدون هماهنگی ما، ما را با این کشورها مقایسه کرده اید؟ این همه کشور در دنیا، چرا ما را با این غول های خودروسازی مقایسه کرده اید؟می خواهید ما را سکه ی یک پول کنید؟
تعجب می کنم که چرا ما ششم شدیم.چون اگر قرار باشد خودروسازی ما را با آلمان و فرانسه و کره و ژاپن و چین مقایسه کنند،ما باید حداقل صد و بیست و ششم می شدیم!
چشم ندارید ببینید چند روز سهام خودروسازان ما در بورس در صدر باشد؟خوب است ما، شما پنج کشور را در زمینه کیفیت زعفران تان با خودمان مقایسه کنیم، بعد خودمان اول بشویم و شما پنج تا با هم ششم بشوید؟!اصلاً شما می دانید زعفران چیست؟
شما که از قبل می دانستید ما ششم می شویم،ملت ایران هم که می دانند ششم می شوند.از مقایسه پراید با بنز چه چیزی را می خواستید ثابت کنید؟ هان؟
چرا آمریکا را در این مقایسه شرکت نداده اید؟چرا انگلستان در این مقایسه نیست؟
من به این سوال ها پاسخ می دهم.چون آن ها اربابان شما هستند و به دستور آن ها این مقایسه را انجام داده اید تا آبروی پراید و وانت پرشیا را در چشم جهانیان خدشه دار کنید.
اما بدانید که ملت ایران تسلیم این صحنه پردازی ها و مقایسه ها نمی شود.مردم ایران از عمق اعماق شان باز هم پراید را لیزینگ می کنند به شمال می روند و در راه کشته می شوند تا از صنعت خودرو سازی خود حمایت کنند.هر وانت پراید تیر زهرآگینی است بر قلب تپنده ی بنز و پژو.به قول رییس جمهور سابق عزیزمان، آنقدر مقایسه کنید تا مقایسه دانتان...!