ما با بدبختی توانستیم با برجام سایه ی جنگ و تهدید خارجی را از سر کشور برداریم،حالا شما می خواهید جنگ داخلی راه بیندازید؟!

محمدرضا ستوده

سلام به همه ی اهالی بورس.شما می دانید چرا آقای نعمت زاده با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس مخالف هستند؟

اگر فهمیدید من و آقای زنگنه را در جریان بگذارید!

ایشان یک جوری با این قضیه مخالف هستند که اگر یک توریست حرف های ایشان را بشنود فکر می کند هر کس در بورس ما چیزی بخرد یا بفروشد ضرر می کند و به خاک سیاه می نشیند و دیگر نمی تواند از جایش بلند شود.در صورتی که مکانی شفاف تر و امن تر برای فروش این محصولات نیست.همانطور که خاقانی شروانی می فرماید:

بورس یک مرکز بی واسطه و شفاف است

چیست پس دلخوری و مشکل نعمت زاده؟

اگر محصولات پتروشیمی در بورس فروخته نشود پس کجا فروخته شود؟ در سبزه میدان بازار یا سر خیابان منوچهری؟

از طرفی تا آنجایی که من و ملت ایران می دانیم تصمیم گیری در مورد این مساله با وزیر نفت است.

آیا خوب است آقای زنگنه جلوی فروش سهام ایران خودرو در بورس را بگیرد؟!

آیا خوب است وزیر ارشاد به واردکنندگان خودروهای لوکس مجوز بدهد؟

آیا خوب است وزیر دادگستری قیمت فولاد را تعیین کند؟

مادر بزرگم یک مثل عامیانه و ریتمیک داشت که می گفت:

هر کسی کار خودش بار خودش آتیش به انبار خودش...

چرا به انبار هم آتیش می اندازید؟

آن هم آتش به انبار پتروشیمی ها !

همین که به انبار خودتان آتش می ندازید کافیست.با انبار وزرای دیگر کاری نداشته باشید!

آقای نعمت زاده در فرازی از سخنان شان گفته اند:

"ارائه پتروشیمی ها در بورس خلاف قانون بوده و من برای رفع این مشکل می جنگم."

آقای نعمت زاده چرا جنگ؟

ما با بدبختی توانستیم با برجام سایه ی جنگ و تهدید خارجی را از سر کشور برداریم،حالا شما می خواهید جنگ داخلی راه بیندازید؟!

جنگ با چه کسی ؟

با بورس؟

شما خودتان عضو شورای عالی بورس هستید.

می خواهید با خودتان بجنگید؟!

به نظر من این کار را نکنید.چون وقتی آدم با خودش می جنگند اگر پیروز هم شود باز شکست خورده!

لذا خواهشمندم بی خیال جنگ شوید و در بستر گفتگوی تمدن ها جلو بروید و جلوی آغشته شدن بورس به مواد پتروشیمی را نگیرید...