این عدم بروز رسانی به موقع اطلاعات معاملات سهامداران بالای یک درصد شرکت ها هم معضلی شده وعملکرد سهامداران درصدی در معاملاتی که روز چهارشنبه ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه به پایان رسیده به زحمت ساعت ١١ روز شنبه به روز رسانی شده است . با این همه شاهد بهبود اندک معاملات و روند مثبت صنایع از حیث ارزش معاملات در روز چهارشنبه بودیم . طی معاملات روزهای پایان هفته گذشته اگر چه در اکثر نمادها کدهای درصدی کم کار شده اند اما برخی از حقیقی ها در چند نماد مورد توجه خریدهای پر ارزشی را ترتیب داده اند . خریدهای کد حقیقی ایران خودرو از این دست محسوب می گردد.