در تحلیل تکنیکال سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران با نماد ختوقا ، پس از یک حرکت پر شتاب افزایشی در ماه های پایانی سال گذشته ، روند اصلاحی را در قالب ٢ الگوی گُوه ( Wedge ) و مثلث متقارن شاهد بودیم. این سهم اخیرا مورد توجه قرار گرفته و قصد عبور از سقف الگوی اشاره شده را دارد. ختوقا در صورتی که طی روزهای آتی موفق به ...