به دنبال کاهش معاملات کدهای دانه درشت در معاملات رمقی که بواسطه حضور این دسته از فعالین به تالار حافظ روی آورده بود در حال کم شدن است و به همین جهت کاهش ارزش معاملات و البته هیجان را در اغلب گروه ها شاهد هستیم . در این شرایط به نظر می رسد برخی از گروه و تک سهم ها همچون صنعت خودرو در شرایط کم رمقی بازار هم جذابیت های خاص خود را برای معامله گران داشته باشند .