در تحلیل روزانه سهام بانک پارسیان با نماد وپارس ، شاهد واکنش بازار به کف کانال صعودی ترسیم شده در راستای تکمیل آرایش هارمونیک Shark در تراز Fibo Ret٨٨.۶% هستیم. شکل گیری واگرایی مثبت بین نمودار قیمتی و اندیکاتور RSI به وضوح ضعف ...