در ۴ ماه و ٢٠ روزی که از سال ٩۵ پشت سر گذاشتیم وضعیت معاملات بسیاری از سهامداران درصدی دگرگون شده است . معامله گران فعال و درصدی همچون بانک قوامین که در سال گذشته در نمادها غوغا به پا می کردند در انزوا به سر می برند و در مقابل برخی از درصدی های همچون صندوق آرمان شهر جزو فعالین درجه یک معاملات شده اند.