به نظر بهتر است خود را درگیر اعداد و ارقام نکنید. تا زمانی که حجم معاملات و ارزش خالص معاملات در همین سطوح باشد رشدهای بازار دوام چندانی نخواهد داشت. بازاری که در زمستان ۵٠٠ – ۶٠٠ میلیارد ارزش معاملات خرد آن بوده حالا نهایتا ١٠٠ – ١۵٠ میلیارد معامله خرد در آن انجام می شود و طبیعی است که با چنین ارقامی بالای آنچنانی را نخواهیم داشت...