در نماد بانک قوامین شاهد معاملات مثبت و با طراوتی بودیم. البته جنس این طراوت با طراوت پژمرده شده نماد ذوب آهن تفاوت های زیادی دارد !! شفاف سازی شرکت درخصوص تسویه بخشی از مطالبات سبب شد تا این نماد در معاملات امروز رشد حدود ١٠ درصدی را تجربه نماید. قوامین در این شفاف سازی اعلام نمود که با بنیاد تعاون درخصوص تسویه بخشی از ...