در تحلیل روزانه سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران با نماد فلوله ، پس از رشد قیمت اخیر ، شاهد روند اصلاحی سهم در قالب حرکت زیگزاگی هستیم. انتظار می رود روند اصلاحی فلوله که از ابتدای ...