وابستگی این محصول به بازار های جهانی و قیمت نفت موضوع فاندوسکوپی برای تولید کننده های پلی اتیلن و بالاخص پتروشیمی شازند است.