فولاد مبارکه هم به جرگه محصولات فولادی پیوست تا ضمن ثبات قیمت ورق های خود در طی ماه ها و فصول اخیر با رشد قیمتی آن هم به میزان ١٠% در کلیه محصولات اعم از ورق سرد، گرم گالوانیزه و غیره در بورس کالا مورد توجه قرار گیرد.

 در پی افزایش قیمت روزهای اخیر در بورس کالا، امروز 6 اردیبهشت ماه فولاد مبارکه هم به جرگه محصولات فولادی پیوست تا ضمن ثبات قیمت ورق های خود در طی ماه ها و فصول اخیر با رشد قیمتی آن هم به میزان 10% در کلیه محصولات اعم از ورق سرد، گرم گالوانیزه و غیره در بورس کالا مورد توجه قرار گیرد.

همانگونه که در نمودار یک ماهه زیر مشاهده می شود ستون نارنجی حجم تقاضا را نشان می دهد که از میزان عرضه بیشتر بوده و هنوز تقاضای بی پاسخ در بورس کالا باقی مانده است. روند قیمتی محصول ورق گرم را می توان به اختصار در نمودار زیر مشاهده نمود.