ارزش هر تن سنگ آهن مطابق روند پیشین شاهد نوسانات مثبتی بود. این تقاضا که از یک سو به ورود پول به بازار مسکن در چین و از سوی دیگر به تغییرات فصلی و اقلیمی مربوط می شد در نهایت به صعود سنگ آهن به محدوده ٧٠ دلار ختم شد.

در روزهای پایان هفته و منتهی به 22 آوریل اتفاق جالب توجهی در بازار های جهانی رخ داد به طوریکه ارزش هر تن سنگ آهن مطابق روند پیشین شاهد نوسانات مثبتی بود. این تقاضا که از یک سو به ورود پول به بازار مسکن در چین و از سوی دیگر به تغییرات فصلی و اقلیمی مربوط می شد در نهایت به صعود سنگ آهن به محدوده 70 دلار ختم شد.

کارشناسان بلومبرگ معتقدند که مطابق سیکل زیر این رالی ادامه دار نیست و کاهش صادرات از سوی برزیل و استرالیا را عامل این نوسانات معرفی می کند اما از سوی دیگر احیای اقتصاد چین می تواند تقاضا در سنگ آهن و فولاد را به شدت افزایش دهد.

 

این در حالی ست که آمار موجود از واردات سنگ آهن توسط چین حکایت از تقاضای مناسب در این کشور دارد به طوریکه جدول زیر به خوبی حکایت از استقبال و قیمت های سنگ آهن صادراتی هند به چین دارد. این قیمت ها که از بنادر مختلف حاصل شده است بر اساس عیار سنگ آهن برای روز 22 آوریل یعنی جمعه 2 اردیبهشت ماه می باشد. البته در قیمت ها عوامل دیگری هم تاثیر خواهد داشت اما کلیت امر حکایت از رشد قیمت سنگ آهن و کنده شدن از محدوده 50 دلار حداقل در کوتاه مدت دارد و احتمالا با این شرایط کف های قیمتی برای این محصول استراتژیک بالا آمده است.

 

این در حالی ست که فولاد که ذاتا بهای تمام شده اش رابطه تنگاتنگی با قیمت سنگ آهن دارد نیز دچار تحولاتی خواهد شد و باید منتظر این اتفاقات و واکنش شرکت های سنگ آهن و سرمایه گذاری های وابسته باید بود. گل گهر در بودجه خود نرخ سنگ آهن را 35 دلار در نظر گرفته است و حالا حتی پایین تر عیار سنگ آهن هم فاصله معناداری از این ارقام گرفته است و شرکت های چادرملو و کنور در کنار سرمایه کذاری امید و توسعه معادن و فلزات هم در پی آن از این موضوع منتفع خواهند شد.

جالب خواهد بود اگر اضافه کنیم نرخ بلوم در طی ده روز اخیر از 1000 تومان به 1400 تومان رسیده است و علاوه بر نرخ های صادراتی، نرخ فروش داخلی این شرکت ها که تابعی از نرخ بلوم می باشد مورد تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت. شاید افزایش تعرفه واردات فولاد در کنار محرک های جهانی بتواند چراغ اولین صنعت را در رونق اقتصادی کشور روشن کند.