روند روبه رشد قیمت پلیمرها در بازار آسیا و نفت در جهان ، پتروشیمی ها را بر آن داشت ،تا قیمت کالا های تولیدی خورد را بالا ببرند.قیمت برخی پلیمرها در بالاترین سطح ٨ ماهه ی اخیر قرار دارد.