احتمالا بسیاری معتقدند که عرضه اولیه این نیروگاه می تواند خبر بسیار مثبتی برای بانک دی باشد بدون تردید معاملات اخیر سهامداران درصدی بانک دی می تواند در پیش بینی روند آتی این مجموعه موثر باشد .