شرایط معاملات نشان می دهد که بازار سرمایه از اصلاح قیمت ها به دلیل کسب نقدینگی پایان سال بازیگرانش ، تا حد زیادی جان سالم به در برده و حالا در هفته پایانی اسفند ماه ، می توان یک صعود در اغلب گروه ها رقم بخورد .