آخرین قیمت پایه پلیمرها در سال ٩۴ اعلام شد.این هفته علی رغم هفته های گذشته روند قیمت پلیمرها در بورس کالا مثبت بود.