در استراتژی معاملات روزهای پایانی سال بایستی که برخی از فروش های اجباری را در نظر داشت