در معاملات روزهای اخیر چند کد حقیقی و حقوقی حسابی از خجالت عرضه ها درآمدند و خریدهای کم نظیری را رقم زدند