دوره مدل سازی مالی با اکسل با هدف ایجاد آمادگی لازم در شرکت کنندگان برای ساختن مدل های مالی مبتنی بر اکسل طراحی شده است. به منظور نیل به این هدف، ویژگی های زیر در طراحی دوره لحاظ شده است...

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی اقدام به برگزاری دوره آموزشی پرمخاطب «مدل سازی در اکسل» نموده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس 24،دوره آموزشی مدل سازی مالی در اکسل با ارائه گواهی نامه معتبر به تحلیلگران کمک می کند تا با یادگیری این دوره تصمیمات در مسائل سرمایه گذاری را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.استفاده از مفاهیم مالی در مسائل روزمره شرکت ها و حتی مسائل روزمره زندگی، همچون سرمایه گذاری های شخصی، می تواند بسیار مفید باشد.

با وجود اهمیت این مفاهیم و تاثیر قابل توجه آن ها بر كیفیت تصمیمات مدیران و كارشناسان، متاسفانه مفاهیم مالی جایگاه واقعی خود را در بین اشخاص مختلف به خوبی پیدا نكرده است. از دلایل این مساله می توان به پیچیدگی مفاهیم مالی از یك سو و دشواری محاسبات ریاضی آن از سوی دیگر اشاره نمود. نرم افزار اكسل یكی از ابزارهایی است كه می تواند این مشكل را برای ما حل كند. متاسفانه استفاده اكثر افراد از این نرم افزار در حد ترسیم نمودار است.

بنابراین گزارش، دوره مدل سازی مالی با اکسل با هدف ایجاد آمادگی لازم در شرکت کنندگان برای ساختن مدل های مالی مبتنی بر اکسل طراحی شده است. به منظور نیل به این هدف، ویژگی های زیر در طراحی دوره لحاظ شده است.

گفتنی است،برای ساخت مدل مالی، آشنایی کافی با مباحث و مفاهیم مالی از یک سو و تسلط نسبی بر ابزارهای اکسل از سوی دیگر مورد نیاز است؛ به همین دلیل، در این دوره هم مباحث مالی و هم ابزارهای اکسل آموزش داده می شود.این دوره تمرین محور است، بدین معنا که شرکت کنندگان در طول دوره تمرین های مختلفی را حل خواهند نمود. هر یک از این تمرینات حداقل یک نکته مالی و یا نکته اکسل را به مخاطب آموزش می دهد. تمرینات کلاس را در سه گروه می توان طبقه بندی نمود.

لازم به ذکر است،این دوره به آموزش مطالب مالی می پردازد و هم بر نحوه مدل سازی آن ها در اكسل تاكید می كند.مطالب ارائه شده در این دوره کاملا کاربردی هستند. هدف از این دوره آماده سازی شرکت کنندگان برای مدل سازی مسائل دنیای واقعی با تمام پیچیدگی های آن است؛ لذا از ارائه هر گونه مطلب صرفا تئوریک صرف نظر خواهد شد. در طول دوره و با حل مثال هایی مختلف تلاش می شود دانش و مهارت لازم برای حل مسائل دنیای واقعی به شركت كنندگان منتقل گردد. در انتهای دوره نیز مثال جامعی بررسی و تحلیل خواهد شد تا ضمن مرور مباحث دوره، ظرافت های یك مدل سازی جامع و كامل در محیط واقعی به شرکت کنندگان آموزش داده شود.

افزون بر این،تلاش شده در طول دوره مطالب به صورت ساده و به دور از هر گونه پیچیدگی کلامی ارائه شوند. تجربه مدرس در دوره های قبلی نشان می دهد که حتی شرکت کنندگانی که هیچ آشنایی اولیه با این مبحث نداشته اند (مدیران غیرمالی) در انتهای دوره قادر به مدل سازی مالی یك مساله واقعی خواهند بود. رعایت سادگی در ارائه مطالب به هیچ عنوان به معنای سادگی مطالب ارائه شده نخواهد بود. مطالب ارائه شده در این دوره، شرکت کنندگان را قادر می سازد تحلیلی جامع از صرفه اقتصادی یك پروژه ارائه دهند.

برای شرکت در این دوره آموزشی می توانید با شماره تلفن های 88556500 و 88556400 داخلی 104 تماس بگیرید.