تعرفه اشتراک پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس 24

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل با برند " بورس 24" روزانه اخبار داغ ، تحلیل های کارشناسانه ، سیگنال خرید و فروش سهام و ده ها فرآورده رسانه ای و مشاوره ای متنوع را در اختیار کاربران ویژه خود قرار می دهد…

شما می توانید با خرید هر یک از بسته های معرفی شده به خانواده بزرگ " بورس 24 " بپیوندید...

هیچ سرمایه گذاری تنها نیست ...!

عضویت تک کاربره

شما می توانید با انتخاب هر کدام از بسته های زیر به عضویت ویژه ارتقاء یابید و یا عضویت خود را تمدید نمایید.

قیمت بسته :
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال

تخفیف جذب کاربر ۲۴%
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ده روز

پرداخت آنلاین

قیمت بسته :
۷,۸۵۷,۱۵۰ ریال


تخفیف نقدی ۲۰%
۶,۲۸۵,۷۲۰ ریال


تخفیف جذب کاربر ۱۴%
۵,۴۰۵,۷۲۰ ریال
یک ماه

پرداخت آنلاین

قیمت بسته :
۱۵,۷۱۴,۳۰۰ ریال


تخفیف نقدی ۲۰%
۱۲,۵۷۱,۴۴۰ ریال


تخفیف جذب کاربر ۱۶%
۱۰,۵۶۰,۰۰۹ ریال
دو ماه

پرداخت آنلاین

قیمت بسته :
۳۱,۴۲۸,۶۰۰ ریال


تخفیف نقدی ۲۰%
۲۵,۱۴۲,۸۸۰ ریال


تخفیف همراهی بلند مدت ۱۰%
۲۲،۶۲۸،۵۹۲ ریال


تخفیف جذب کاربر ۱۸%
۱۸,۵۵۵,۴۴۵ ریال
شش ماه

پرداخت آنلاین

فروش ویژه اعتباری

شما می توانید با انتخاب هر کدام از بسته های زیر به کاربر اعتباری ارتقاء یابید و یا اعتبار خود را افزایش دهید

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پرداخت آنلاین
 • هدیه ویژه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • دسترسی رایگان به نبض بازار سهام
 • دسترسی رایگان به نبض بازار طلا
 • دسترسی رایگان به نبض بازار کالا
 • امکان اضافه کردن مقالات به کتابخانه شخصی
 • امکان اضافه کردن اخبار به کتابخانه شخصی
 • محدودیت زمانی : یک سال

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پرداخت آنلاین
 • هدیه ویژه : ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • دسترسی رایگان به نبض بازار سهام
 • دسترسی رایگان به نبض بازار طلا
 • دسترسی رایگان به نبض بازار کالا
 • امکان اضافه کردن مقالات به کتابخانه شخصی
 • امکان اضافه کردن اخبار به کتابخانه شخصی
 • محدودیت زمانی : یک سال

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پرداخت آنلاین
 • هدیه ویژه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • دسترسی رایگان به نبض بازار سهام
 • دسترسی رایگان به نبض بازار طلا
 • دسترسی رایگان به نبض بازار کالا
 • امکان اضافه کردن مقالات به کتابخانه شخصی
 • امکان اضافه کردن اخبار به کتابخانه شخصی
 • محدودیت زمانی : یک سال

عضویت ویژه چند کاربره (سالانه)

شما می توانید با انتخاب هر کدام از بسته های زیر به عضویت ویژه ارتقاء یابید و یا عضویت خود را تمدید نمایید

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵ کاربر

پرداخت آنلاین
 • دسترسی به کلیه اخبار
 • دسترسی به کلیه مقالات
 • دسترسی به نبض بازار سهام
 • دسترسی به نبض بازار طلا
 • دسترسی به نبض بازار کالا
 • دسترسی به قاصدک

۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰ کاربر

پرداخت آنلاین
 • دسترسی به کلیه اخبار
 • دسترسی به کلیه مقالات
 • دسترسی به نبض بازار سهام
 • دسترسی به نبض بازار طلا
 • دسترسی به نبض بازار کالا
 • دسترسی به قاصدک

۳۹۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال۳۰ کاربر

پرداخت آنلاین
 • دسترسی به کلیه اخبار
 • دسترسی به کلیه مقالات
 • دسترسی به نبض بازار سهام
 • دسترسی به نبض بازار طلا
 • دسترسی به نبض بازار کالا
 • دسترسی به قاصدک