مهمترین خبرها

آیا بورس همچنان جذابیت لازم برای سرمایه گذاری را دارد؟
تعداد شرکت کننده : ۳۹,۰۸۸ نفر
خیلی
۶۴%
اصلا
۱۰%
نسبی
۲۶%